Пряка линия: Гост Urby Emanuelson

Пряка линия: Гост Urby Emanuelson
Следващият гост в рубриката "Пряка линия" е 25 годишният Урби Емануелсон.
Халфът на Милан се съгласи да отговори на няколко кратки въпроса, зададени от българските фенове на Милан преди седмица.
- Урби, на коя позиция предпочиташ да играеш? Като ляв защитник, ляв халф или някъде другаде?
- Предпочитам да играя като ляв полузащитник, но всеки знае, че мога да играя на много позиции.

- С всеки изминал мач се представяш все по-добре. Лесно ли се адаптираш към италианския футбол и каква е основната разлика между Холандската Ередивизия и Италианската Серия "А"?
- Да, всеки ден става все по-добре. Радвам се да знам, че доверието към мен расте всяка седмица. Голямата разлика между Холандия и Италия е, че в Холандия се набляга върху техническите умения, а в Италия повече върху физиката.
AC Milan | Милан

- Каква е атмосферата в съблекалнята? Има ли напрежение след трудния старт на новия сезон?
- Не. Всички сме много спокойни, защото вярваме в качествата на отбора. Знаем, че сме много силни. Само, където имаме много контузени и това не добре.

- Публикувахме специална новина за това интервю, където всеки можеше да зададе своя въпрос. Един от най-задаваните въпроси е кой е бил твоят футболен идол, когато си бил малко момче и кое специално си харесвали в стила на игра?
- Това е добър въпрос, защото когато бях малък следях Едгар Давидс и Кларънс Сейдорф. По това време играех в юношеските формации на Аякс и двамата играеха на моята позиция (полузащитници) и бяха много млади. Бяха пример за мен как да започна моята професионална кариера. Преди 2 години играх с Едгар в Аякс, а сега играя с Кларънс в Милан. Това е като сбъдната мечта. И двамата ми помогната с това , което правя.

- Очевидно българските фенове на Милан са много любопитни и следващият въпрос е кой е твоят най-добър приятел в отбора и с кой делите една стая, когато отборът гостува далече от Милано?
- Едни от моите най-добри приятели в отбора са Боатенг и Тайво. Мисля, че можем да се разбираме, защото сме на сходна възраст. Не делим общи стаи, когато гостуваме, защото всеки си има собствена, но в Миланело моята стая е до тази на Принс.
AC Milan | Милан

- Всеки се нуждае от правилната мотивация и концентрация преди мач. Имаш ли специален навик, нещо като малък ритуал преди мача, като слушане на музика, гледане на телевизия, нещо друго, или просто предпочиташ да помислиш по-съсредоточено за предстоящата среща?
- Не мога да играя без моята музика, така че преди двубой слушам музика и винаги излизам навън и се моля на моята баба, защото тя беше много важна за мен.


- Урби, благодаря ти много за това интервю. Сигурен съм, че българските фенове на Милан ще бъдат много щастливи за възожността звезда на техния любим отбор да отговаря на въпросите им. Така, време е за нашия традиционен въпрос. Какво би пожелал на всички български фенове на Милан?
- Вярвайте в своите мечти и никога не се предавайте. Щастлив съм, че Ви отговорих на въпросите, които бяха много хубави. Продължавайте да ме следите и ние ще направим всички български фенове на Милан горди с нас. Чаоооооооооо, Урби Емануелсон!

Следете Урби Емануелсон в:

Urby28.com
Facebook
Twitter
Vimeo
- Urby, in which position do you prefer to play? As a left defender, left midfield or may be somewhere else?
- I prefer to play as left midfielder, but everyone knows that i can play on a lot of position..

- With every next match you play better. Do you easily adapt to Italian football and what is the main difference between Dutch Eredivisie and Italian Serie A?
- Yeah everyday it goes a little bit better.. I feel know that my confidence is growing every week.. The big difference between Holland and Italy is: in Holland is the focus more on the technical stuff and in Italy is more physical.

- What is the atmosphere in the dressing room? Is there tension after this difficult start of the new season?
- No.. Everbody is very relaxed, because we believe in the strength of the team.. We know that we are very strong.. We only have a lot of injuries, thats not ideal.

- We posted special news for this interview where everyone could post his question. One of the most asked question is who was your football idol when you were a young boy and what especially did you like in his style of playing?
-That's a nice question.. Because when I was young I looked up to Edgar Davids and Clarence Seedorf.. In that time I played in the youth of Ajax and they played on my position(both midfielders) and They were very young.. They were an example for me how to start your professional career.. A couple of years ago i'd played with Edgar at Ajax and now i'm playing with Clarence At Milan. Its like a dream come true. Both of them helps me a lot with what i'm doing.

- Obviously the Bulgarian fans of AC Milan are very curious and the next question is Which is your best friend in the team and with whom you share a room during Milan's visits away from Milano?
- One of my best friends in the team are Boateng and Taiwo. I think we can get along with each other because we're from the same age. We don't share a room with each other for away games, because everyone has his own room. But at milanello my room is next to Prince..

- Everybody needs the right motivation and a concentration before games. Do you have a special habit something like a small ritual before the game such as listening to music, watching TV, something else, or you prefer deep thinking about the upcoming match?
- i can't play a game without my music.. so before every game i'm just listening to music.. and before i'll go outside i always make a pray to my grandma because she was very important for me.

- Urby, thank you very much for this interview. I am sure that Bulgarian fans of Milan will be very happy for the opportunity a star of their favorite team to answer their questions. So, it?s time for our common question. What would you wish to all Bulgarian fans of AC Milan?
- Believe in your dreams and never give up.. I'm so glad to do this for you all, the questions were very nice.. keep following me and also this year we will make all the Bulgarian AC Milan fans proud of us..
Thanks for the love i really appreciate it..
Ciaoooooo Urby Emanuelson

02.10.2011
Български фен - сайт на Милан